A qui s'adreça


La A.P. s’adreça als infants que presenten trastorns en el seu cos, en les emocions, en el psiquisme, sensorials i cognitives o que estiguin en risc de patir-les amb independència de quina sigui la causa d’aquests trastorns.
S’adreça també a les families i a l’entorn natural del nen oferint suport i orientació.

Trastorns que requereixen de l’Atenció Precoç:

La Atenció precoç abasta un ampli ventall de trastorns que pateixen els infants. Es pot incloure entre d’altres els següents:

• Trastorns motrius: del to muscular, de la marxa autònoma, lesions neurològiques
.
• Trastorns de les funcions del cos: control d’esfínters, problemes en la alimentació, regulació del la son.
• Trastorns de la conducta: irritabilitat , hiperactivitat, agressivitat, oposicionisme.
• Trastorns de la parla i del llenguatge: mutisme, dislàlies, retard en la adquisició de la parla, quequeig.
• Trastorns del desenvolupament cognitiu: retatrd psicomotor, retard maduratiu, retard mental.
• Trastorns emocionals: angoixa, fòbies, inhibició, conducta reiterativa, transtorn del espectre autista.

• Trastorns de influencia social: adopció, immigració, patologies del nucli familiar.