A qui s'adreça


El Centre de Salut Mental de Nens i Adolescents  s’adreça a nens i a joves adolescents  partir de cinc anys que presenten diferents  simptomatologies en l’àrea adaptativa, rel.lacional, comunicativa, de pensament, trastorn s de les emocions, de control del impuls i/o psicosomàtics.
Atén també a nens i joves que per les seves característiques i/o circunstàncies personals no poden ser acollits en el circuit d’atenció psico-educativa i de Salut Mental.