A qui s'adreça
S’adreça a nens que presenten trets  en el seu desenvolupament, detectats per el seu entorn pròxim (familia, educadors, pediatra), susceptibles de patir Trastorn del Espectre Autista (TEA): alteracions de la comunicació i el llenguatge expressiu i receptiu,  trastorns de comportament i de la vinculació,  interessos restringits i repetitius, rigidesa mental, estereotípies motores,  escasses o nul•les habilitats socials, baixa interacció amb els iguals, manca d’interès per el mon que els envolta,  quadres de confusió mental i dificultats en els processos de simbolització.