CDIAP

 

El Servei de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç (CDIAP) d’AGALMA, es un Servei concertat amb l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials (ICASS) del Departament d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya. Esta associat a la Unio de Centres d'Atenció Precoç (UCAP) i a la Associació Catalana d' Atenció Precoç (ACAP).

Què és l’Atenció Precoç?

La A.P. és el conjunt d’actuacions: detecció, diagnòstic i intervenció terapèutica de caràcter interdisciplinari que s'adreça a la població infantil, des de el naixement fins els 6 anys, que presenta trastorns en el seu desenvolupament.


La A.P. és una atenció pública de caire preventiu i assistencial que contempla totes les causes que poden interferir en el creixement del nen petit.

La A.P. incorpora el concepte de criança entès com l’actuació de suport i acompanyament que cal tenir del desenvolupament de l’infant immers en el nucli familiar i en l’entorn social.