Com ho fem

L’ atenció del nen i del seu nucli familiar, es realitza de forma totalment individualitzada tot contemplant l’assessorament i el suport al medi social i escolar a on el nen està integrat.
Es desenvolupa en  dos eixos fonamentals:

La atenció directa al nen i a la seva familia:

          • Entrevista d’acollida  Primera entrevista.
          • Procés d’ avaluació i diagnòstic psicològic i neurològic.
          • Devolució de d’informació de la situació global del nen.
          • Establiment de la intervenció terapèutica.
          • Assessorament i suport a les famílies en la criança de l’Infant.
          • Seguiment de l’evolució de l’Infant.

L’atenció indirecta es el conjunt de les intervencions adreçades al mitjà social i escolar del nen, mitjançant cordinacions periòdiques de seguiment i assessorament.


          • Assessorament i suport a l’escola bressol i de primària
          • Coordinació amb els serveis socials de la zona, si s’escau
          • Coordinació amb els serveis mèdics i pediàtrics
          • Participació en els projectes i programes comunitaris en rel·lació a la tenció precoç.