Formació 

Els professionals d’Agalma, han respost a les demandes de formació, assessorament i supervisió d’altres professionals i d’altres equips d’atenció a la infància. Mitjançant les activitats formatives i docents l’equip multidisciplinar d’Agalma pretèn:

• Garantir la formació y la praxis dels professionals de l’atenció a  nens i adolescents.
• Difondre els coneixements teòrics i la práctica clínica dels professionals d’AGALMA, des de
una
  perspectiva multidisciplinar.
• Col•laborar amb altres institucions que realitzen formació : Associació de Professionals de la Atenció
  Precoç  (ACAP), Col•legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya (COPC), Universitat de Barcelona (UB)

Practicum clínic
La cooperativa Agalma, te interès en la formació clínica dels estudiants, futurs professionals de l’atenció a nens i adolescents ( metges, psicòlegs, logopedes fisioterapèutes etc...)
.
Es per això que ha establert contractes de col•laboració amb diferents universitats del territori català: Universitats: (UB), (UAB), Escoles Professionals, (Escola de Fisioteràpia, Escola de Logopedia) i altres institucions científiques i de formació com l’Ateneu de Clínica Psicoanalítica de Barcelona, a fi de transmetre les bases teòriques i la pràctica clínica en l’abordatge dels diferents trastorns i de la simptomatologia que afecta a la població infantil i juvenil.
Els alumnes del practicum clínic realitzen les seves pràctiques en els diferents serveis d’Agalma sota la supervisió d’un professional de referència de l’equip.

Sessions clíniques obertes

Son presentacions de casos dirigits a professionals d’altres dispositius, de l’àmbit educatiu, social i sanitari i a estudiants en pràctiques amb la col•laboració puntual d’altres serveis i professionals de la zona.
Es tracte de la creació d’un espai de reflexió, de confrontació e intercanvi amb altres professionals implicats en la clínica de la població infantil i juvenil.