Jornades

 

Organització de jornades de treball dirigides a professionals de la salut, psicòlegs, educadors, estudiants, amb l’objectiu de reflexionar i debatre sobre els temes i les problemàtiques clíniques que afecten a la infancia i a la adolescència.


25 de Maig de 2012   

 

1era. JORNADA DEL CDIAP AGALMA
“CLÍNICA DE LA PRIMERA INFÀNCIA

L’atenció Precoç:
Reptes i límits”

 

 

Reseña:
La clínica infantil està supeditada als discursos actuals que promouen l’eficàcia en el menor temps possible. L’ideal mèdic-científic dominant fomenta que els trastorns, que pateixen els nens, siguin considerats exclusivament com a anomalies a reduir que cal fer desaparèixer per un imperatiu d’adaptació a l’entorn, utilitzant tots els mitjans que la tècnica posa a l’abast, especialment la farmacologia i obviant tot allò de més particular i més veritable que s’expressa en els símptomes. Símptomes que es dirigeixen a algú per a ser escoltats i significats.

Aquesta jornada pretén ser l’exponent d’una clínica que és respectuosa amb el temps propi de cadascú, que apunta a allò que és subjectiu i singular de cada nen i de cada família, la qual cosa orienta tant el diagnòstic com la terapèutica.


 

(Programa) | (Ponencies)