Què és

 

Agalma  es una cooperativa catalana limitada (SCCL).

Fou fundada al 1999  per la iniciativa  d’ un grup de professionals amb una llarga trajectòria en el camp de la psicologia, la terapèutica i la medicina, amb l’objectiu de facilitar a las persones amb trastorns mèdics, neurològics i psicològics, una atenció adequada a la particularitat de cadascuna, emprant com a suport de la seva praxis, una concepció humanista i dinàmica en les seves diferents vessants:  orientació, prevenció, diagnòstic i tractament.

La cooperativa Agalma esta integrada en la xarxa social de recursos per l’atenció a les persones i  inscrita en el registre mercantil de Centres de la Generatlitat de Catalunya.