Serveis


Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç (CDIAP)

Es un centre  d’atenció a la petita infància, nens i nenes amb edats compreses entre els 0 i 6 anys,  amb  trastorns en el seu desenvolupament, o en risc de patir-los. Els professionals que l'integren, realitzen la seva activitat mitjançant la detecció, el diagnòstic,tractament i assessorament familiar.
 

Centre de Salut Mental de Nens i Adolescents (CSMNA)
Es un servei de tractament psicoterapèutic a nens mes grans de 6 anys i a adolescents que presenten diferents formes d’expressió del malestar psíquic, emocional, i/o psicosomàtic.

Unitat d’Autisme i Psicosi Infantil (UAPI)

Es una unitat diferenciada de detecció, diagnòstic i intervenció terapèutica en nens afectats del trastorn de l'  espectre autista (TEA) : Autisme i altres formes de psicosi infantil.

Formació i Docència

Els professionals d’Agalma, responen a les demandes de formació, assesorament i supervisió d’altres professionals i d’altres Equips, mitjançant l’organització d’activitats formatives i docents.