UAPI


 

LA UNITAT D’AUTISME I PSICOSI INFANTIL (UAPI)  Es una unitat diferenciada i no sectoritzada, de detecció, diagnòstic, i intervenció terapèutica a nens afectats de trastorn del espectre autista (TEA), així com de orientació, seguiment i suport a llurs famílies i d’ assessorament i formació sobre aquesta patologia a l’entorn escolar i social del nen.

Què és el TEA?

El trastorn de l’espectre autista agrupa un conjunt de trastorns del desenvolupament  del nen/nena, caracteritzats bàsicament per certs trets autístics de més o menys intensitat.  Dificultats en els processos de simbolització especialment en la comunicació i el llenguatge, trastorns del comportament i dificultats en les habilitats socials.Signes d’alerta de possible afectació de TEA

Nens entre 12 i 36 messos:
Les manifestacions o signes d’alerta de possible afectació de TEA  mes freqüents en els nens entre 12 i 36 messos, entre d' altres son: no responen quan s’els crida per el seu nom, manca d’atenció, hiperactivitat motriu, no poden seguir les activitats de grup, no hi ha joc simbòlic, retard i/o absència de la parla. 

Nens mes grans de 3 anys:
Les manifestacions mes freqüents en els nens, majors de 3 anys  amb possible afectació de TEA son: aïllament, manca de vinculació amb els seus iguals, dificultats en la comunicació, trastorn de la parla, distorsions semàntiques, interessos restringits a temes específics, moviments corporals repetitius o tics.


En la categoria nosogràfica anomeda TEA s’inclouen: 
Autisme infantil o Autisme de Kanner, Síndrome d’Asperger, Trastorn Generaralitzat del Desenvolupament  (TGD),Transtorn Desintegratiu Infantil, Sindrome de Rett i altres formes de Psicosi Infantil.